ഊരള്ളൂര്‍ എം യു പി സ്കൂളിള്‍....................

2014, ഫെബ്രുവരി 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

Katate Team Uralloor MUP School.2013, സെപ്റ്റംബർ 14, ശനിയാഴ്‌ച

URALLOOR M U P S Poovili 20132013, ഓഗസ്റ്റ് 29, വ്യാഴാഴ്‌ച